ALAJÄRVEN APTEEKKI
Keskuskatu 14, 62900 Alajärvi
puh 06-557 2249

 

Ajankohtaista

Apteekki

Palvelut

Tietoa lääkkeistä

Linkit

Farmasian historia

Yhteystiedot

19.12.2007

                            

 

LÄÄKEKORVAUKSET

Korvausluokat

Kelan maksamat lääkekorvaukset jaetaan kolmeen korvausluokkaan. Peruskorvausluokan lääkkeiden hinnasta Kela korvaa 42 % Tähän ryhmään kuuluu suurin osa reseptilääkkeistä, esim. antibiootit, kipulääkkeet ja unilääkkeet, sekä myös mm. osa perusvoiteista lääkärin määrääminä. Alempaan erityiskorvausluokkaan kuuluvat mm. verenpaine- ja astmalääkkeet. Tämän luokan lääkkeiden hinnasta Kela korvaa 72 % . Ylempään erityiskorvausluokkaan kuuluvat esim. sokeritautilääkkeet. Tässä luokassa asiakkaan maksettavaksi jää ainoastaan 3 euron omavastuu lääkettä kohti. Kaikille lääkkeille ei korvattavuutta ole myönnetty, joten jotkut lääkkeet asiakas joutuu maksamaan itse kokonaan.

Kela-kortti

Kelakorvauksen saaminen suoraan apteekista edellyttää, että asiakas esittää Kela-korttinsa apteekissa aina reseptilääkkeitä noutaessaan. Kela-kortista tarkistetaan apteekissa muutakin kuin sosiaaliturvatunnus. Siitä selviävät mm. erityiskorvauksiin oikeuttavat sairaudet ja veteraanialennukseen oikeuttava tunnus. Jos korttiin tulee muutoksia, Kela lähettää asiakkaalle uuden kortin ja silloin entinen on syytä hävittää virheellisten korvausten välttämiseksi.

Toimitusvälit

Kelakorvauksen saaminen suoraan apteekista edellyttää, että kerralla hankitaan enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaava lääkemäärä. Lisäksi uusi lääke-erä voidaan toimittaa vasta, kun edellinen on kulunut lähes loppuun. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan hakiessa lääkettä kolmen kuukauden tarvetta vastaavina erinä, uusi erä voidaan toimittaa korvattuna vasta, kun entistä erää on jäljellä noin kahden viikon tarvetta vastaava määrä.

Kuitit

Apteekista saadut kassakuitit kannattaa säilyttää mahdollista myöhempää käyttöä varten. Vaihtoehtoisesti kuitin tiedot voi merkityttää apteekissa miinuskirjaan (myytävänä apteekissa). Kuittia tai miinuskirjamerkintää voi tarvita esim. haettaessa lisäkorvausta Kelasta vuotuisen omavastuurajan ylittävistä lääkeostoista tai haettaessa puuttuvaa korvausta Kelasta (ei ollut Kela-korttia mukana apteekissa tai uusi sairausnumero kortissa, jolloin voi saada takautuvasti lisäkorvausta). Apteekki ei voi antaa uutta kuittia kadonneen tilalle, joten kuitti kannattaa säilyttää huolellisesti. Kuitin teksti tuhoutuu säilytettäessä sitä valon tai muovin kanssa kosketuksissa, joten hyvä säilytyspaikka on esim. kirjekuori.

etusivulle   edelliselle sivulle